Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie

Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

2021-12-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul. Szarotki 1

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca – Miasto Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1, NIP – 665-28-99-834

Odbiorca – Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy, 62-502 Konin, ul. Szarotki 1

Zapytanie ofertowe do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP poniżej kwot o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Ssukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - wybór ofert

2022-01-03

W dniu 29.12.2021 r. komisyjnie dokonano otwarcia i wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul. Szarotki 1.

Złożonych zostało 11 ofert, żadna oferta nie została odrzucona ze względów formalnych i merytorycznych.

Czytaj więcej o: Ssukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - wybór ofert

Remont dachu wieży i świetlika w budynku Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie

2019-04-10

Znak sprawy: P16.214/1/2019


PUBLICZNY KONKURS OFERT

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro (§ 5 ust. 1 pkt b) Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 68/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro ze środków budżetu Miasta Konina.

I. NAZWA ZADANIA.
Remont dachu wieży i świetlika w budynku Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie

II. ZAMAWIAJĄCY.
Miasto Konin
Plac Wolności 1, 62-500 Konin,
w imieniu którego działa:
Przedszkole Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
ul. Szarotki 1, 62-502 Konin.
Tel. 632450070
Fax.632450070
E-mail: przedszkole16@edu.konin.pl


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy przy ul. Szarotki 1 w Koninie.
Kody CPV: 45000000-0 – Roboty budowlane
45422000-1 – Roboty ciesielskie
45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych
Zakres zamówienia obejmuje remont dachu wieży oraz świetlika, w szczególności:
- wymianę pokrycia dachowego wieży i świetlika;
- wymianę rynien i rur spustowych;
- wymianę konstrukcji drewnianej świetlika;
- wymianę witryn PCV w świetliku;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty przygotowawcze.
Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót - załącznik Nr 4, Projekt budowlany – załącznik Nr 5 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych.
Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie robót budowlanych (zwiększenie, zmniejszenie zakresu robót, roboty zamienne), które mogą wyniknąć na etapie realizacji zamówienia.

Czytaj więcej o: Remont dachu wieży i świetlika w budynku Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Derdzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:675