Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Bilans za 2023 rok

29 marca 2024
Czytaj więcej o: Bilans za 2023 rok

Budżet przedszkola na 2024 rok

Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto Konin, która sporządza roczny plan finansowy dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy:

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowani przedszkolnego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki ujęte w planie finansowym przeznaczone są na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkola m.in.:

 1. Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń
 2. Zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
 3. Zakup środków żywności dla dzieci
 4. Opłaty za media,
 5. Bieżące remonty i konserwacje,
 6. Zakup usług

 

BUDŻET PRZEDSZKOLA NA ROK 2024


Uchwała nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18.12.2023 r.

Dochody rozdział 80104 – 324.060,00 zł

 1. Wydatki ogółem – 3.207.062,00 zł
  • rozdział 80104 – 3.187.079,00 zł
  • rozdział 80146 – 8.590,00 zł
  • rozdział 80149 – 11.393,00 zł

 

29 marca 2024
Czytaj więcej o: Budżet przedszkola na 2024 rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie w 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w sekcji poniżej.

20 lutego 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie w 2024 r.